Välkommen!

Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. 

Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank – ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Här hittar du stöd för bedömning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial. 

Stödet består dels av tidigare publicerat material, dels av nytt material. Här hittar du även de kursprov i moderna språk, fysik, kemi, biologi och matematik som tidigare distribuerats via olika provbanker. 

En del prov och uppgifter kommer att vara lösenordsskyddade. För att komma åt det skyddade materialet måste du ha inloggningsuppgifter och behörighet till ämnet eller kursen. Information om hur du som lärare får inloggningsuppgifter har skickats till rektorn på din skola. Om rektorn saknar dessa uppgifter ber vi henne eller honom att i första hand vända sig till huvudmannen. 

Har du frågor om bedömningsportalen?

Skicka din fråga till e-tjanster@skolverket.se