Välkommen!

Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. 

I bedömningsportalen finns bedömningsstöd i flera ämnen och kurser. Det finns enskilda uppgifter med bedömningsanvisningar, diagnosmaterial, kartläggningsmaterial för nyanlända elever samt provmaterial. De flesta material är inte lösenordsskyddade och därmed tillgängliga för alla. 

För att få åtkomst till en del av bedömningsstöden behöver du logga in i portalen och ha behörighet till det ämne eller den kurs som du söker material i. 

 

Har du frågor om bedömningsportalen?

Om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till något särskilt ämne ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om rektorn har frågor ska han eller hon i första hand vända sig till skolans huvudman. 

Kontakta vår support