Bedömningsstöd i bild

Nu finns ett material som ger stöd för bedömning i ämnet bild i årskurs 6. 

Bedömningsstödet är tänkt att bidra till en diskussion om hur bedömning och betygssättning i bild kan gå till i skolan. Materialet presenterar resonemang om bedömningens roll i i undervisningen. Det innehåller även exempel i form av kommenterade och bedömda elevexempel.

Materialet består av en skriftlig del och en film. 

 

Ladda ner bedömningsstödet i bild

Titta på filmen