Bild

Som stöd för bedömning i ämnet bild finns ett material som består av kommenterade och bedömda elevexempel samt ett avsnitt med teoretiska perspektiv.

Bedömningsstödet är tänkt att bidra till diskussionen om hur bedömning i bild kan gå till på den egna skolan. Här presenteras därför resonemang om bedömningens roll i undervisning och i planeringen av undervisningen. 

Tidigare fanns en film kopplat till bedömningsstödet i teknik i årskurs 7–9. Filmen är avpublicerad på grund av upphovsrättsliga skäl.