Biologi

I ämnet biologi finns stöd för bedömning i form av enskilda uppgifter, prov och material med flera uppgifter. 

 

Enskilda uppgifter

Här finns flera DiNo-uppgifter. DiNo är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Materialet är inte lösenordsskyddat. 

 

Prov och material med flera uppgifter

Bedömningsstöd

Som stöd för bedömning finns bedömningsstöden Andning, blod och cirkulationFältuppgifterLiv och livsprocesser samt Vem äter vem? Mer information finns att läsa i lärarinformationen för var och ett av bedömningsstöden.

En del material ska endast vara åtkomliga för dig som lärare. Du behöver därför logga in i bedömningsportalen och ha behörighet till det aktuella ämnet. 

Mer om hur du får tillgång till sekretsskyddat material i bedömningsprtalen (skolverket.se)

 

Vem äter vem?

Materialet handlar om näringsvävar och är uppdelat i två delar. I första delen, Näringsväv i Östersjön, ska eleverna visa att de kan använda information från en given näringsväv för att besvara frågor. Näringsväven bör vara en, för eleverna välkänd näringsväv från Östersjön, från vilken de ska identifiera producent, växtätare och köttätare. De ska också göra näringskedjor utifrån djurarter i näringsväven. Dessutom prövar uppgiften om eleverna visar att de förstår hur förändringar hos en population kan påverka andra populationer i ett ekosystem.

I nästa del, Näringsväv i Afrika, ska eleverna dels med hjälp av information ur en resedagbok från Afrikas savann rita en näringsväv, dels kunna dra slutsatser av hur yttre förändringar till exempel skogbränder eller nya djurarter som vandrar in i området, påverkar populationerna i ekosystemet

 

Frisläppta nationella prov

Här finns också tre tidigare nationella prov i biologi för årskurs 6. Sekretesstiden för dessa har gått ut. Proven är därmed åtkomliga för alla och kräver ingen inloggning i portalen.