Biologi

I ämnet biologi finns stöd för bedömning i form av dels enskilda uppgifter i materialet Dino, dels bedömningsstödet Vem äter vem? Det finns även ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov i årskurs 6. 

 

Prov och material med flera uppgifter

Som stöd för bedömning och betygssättning finns dels ett bedömningsstöd som består av ett något modifierat tidigare nationellt prov i årskurs 6. Du hittar även bedömningsstöden Andning, blod och cirkulationFältuppgifter och Liv och livsprocesser

Du hittar alla material under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få åtkomst till materialet krävs det att du har loggat in i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet biologi. 

 

Enskilda uppgifter - Dino

Dino är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter. Materialet är inte lösenordsskyddat.

 

Vem äter vem? - ett bedömningsstöd

Materialet handlar om näringsvävar och är uppdelat i två delar. I första delen, Näringsväv i Östersjön, ska eleverna visa att de kan använda information från en given näringsväv för att besvara frågor. Näringsväven bör vara en, för eleverna välkänd näringsväv från Östersjön, från vilken de ska identifiera producent, växtätare och köttätare. De ska också göra näringskedjor utifrån djurarter i näringsväven. Dessutom prövar uppgiften om eleverna visar att de förstår hur förändringar hos en population kan påverka andra populationer i ett ekosystem. I nästa del, Näringsväv i Afrika, ska eleverna dels med hjälp av information ur en resedagbok från Afrikas savann rita en näringsväv, dels kunna dra slutsatser av hur yttre förändringar till exempel skogbränder eller nya djurarter som vandrar in i området, påverkar populationerna i ekosystemet.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. Det krävs att du loggat in i portalen för att få tillgång till materialet.