Biologi

I biologi, årskurs 7-9 finns flera bedömningsstöd. Nedan beskrivs kortfattat respektive material och var du hittar dem.

 

Socker

I bedömningsstödet Socker får eleverna utvärdera en undersökning av sockerinnehållet i läsk, beskriva hur kroppens organ samverkar för att ge kroppen bränsle samt ta reda på hur drycker med högt sockerinnehåll påverkar hälsan. Eleverna får också reflektera över sin egen sockerkonsumtion. Du hittar bedömningsstödet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i portalen.

Inspirationstips

Fatta fakta: Socker från UR

 

Botox

Botox används inom olika områden i sjukvården och för skönhetsbehandlingar. I bedömningsstödet med samma namn får eleverna samla information om Botox för att ta reda på dess effekt på människokroppen. Denna information är förberedande för att kunna reflektera över användning av Botox inom olika områden. Bedömningsstödet är lösenordsskyddat och finns under fliken Prov och material med flera uppgifter.

 

 

Hur mycket vatten är det lagom att dricka?

I den här uppgiften får eleverna analysera en undersökning om hur potatisstavar påverkas av saltlösningar av olika koncentration, resonera om effekterna av att dricka för mycket i vatten och reflektera över vårt behov av vatten respektive salt samt fundera över hälsoeffekter relaterat till detta.

Du hittar bedömningsstödet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i portalen.

 

Granska, kommunicera och ta ställning

Media och vardagsföreställningar

De här två uppgifterna handlar om att pröva elevernas förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning. Kunskaper i naturvetenskap kan användas för att utvärdera vanligt förekommande påståenden i samhället. En vetenskaplig utvärdering innebär att reflektera över och analysera hur trovärdig och relevant information är som förmedlas via olika källor. Det här bedömningsstödet handlar om utvärdering av påståenden i olika sammanhang med koppling till hälsofrågor. Den ena delen handlar om att utvärdera uttryck som finns i vardagsföreställningar, och den andra delen om att utvärdera olika påståenden i media.

Du hittar bedömningsstödet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i portalen.