Franska

I franska som språkval i årskurs 9 finns nationellt provmaterial som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Det finns också exempel på uppgifter under fliken Enskilda uppgifter

I slutet av mars 2019 publicerades ett nytt prov. Det består av delprov som prövar reception (Läsa och Höra) samt produktion och interaktion (Tala/samtala och Skriva). Elevernas resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Delprovet Tala och samtala är en variant av ett tidigare delprov – övriga delprov är nya. 

 

Provmaterialet

För att få åtkomst till materialet krävs att du loggat in i bedömningsportalen. Lärare får inloggningsuppgifter från skolans rektor.

 

Formativt material

Formativt material, från nybörjarnivå till årskurs 9, finns under fliken Prov och material med flera uppgifter. Delar av materialet är lösenordskyddat.

 

Exempelmaterial

Under fliken Enskilda uppgifter finns exempel på uppgifter som prövar hör- och läsförståelse. Bedömningsanvisningar och mall finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever.