Fysik

I fysik, årskurs 1-3, finns stöd för bedömning i form av uppgiftsmaterialet Dino.

Dino

Dino är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter. Materialet är inte lösenordsskyddat.