Fysik

I fysik, årskurs 1-3, finns stöd för bedömning i form av inspirationsmaterialet Concept cartoons och Dino.

Dino

Dino är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter. Materialet är inte lösenordsskyddat.

Concept cartoons

Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i portalen.