Fysik

I fysik finns stöd för bedömning i form av enskilda uppgifter, prov och material med flera uppgifter.

 

Enskilda uppgifter

DiNo är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1–6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Materialet är inte lösenordsskyddat.

 

Prov och material med flera uppgifter

Bedömningsstöd

Som stöd för bedömning finns bedömningsstöden El och magnetismKraft och rörelse, Ljud, Friktion samt Kraftfulla förslag. Mer information finns att läsa i lärarinformationen för var och ett av bedömningsstöden.

En del material ska endast vara åtkomliga för dig som lärare. Du behöver därför logga in i bedömningsportalen och ha behörighet till det aktuella ämnet. 

Mer om hur du får tillgång till sekretsskyddat material i bedömningsprtalen (skolverket.se)

 

Friktion

Bedömningsstödet Friktion börjar med en gruppdiskussion om hur friktion kan vara till nytta i olika fritidsaktiviteter. I första uppgiften får eleverna uppleva friktion genom att dra handen över olika ytor. De får sedan göra en undersökning där de jämför friktionen hos olika underlag. Sedan följer några uppgifter där eleverna får fundera över och beskriva friktion i olika situationer.

I sista undersökningen får eleverna visa att de kan använda sina kunskaper för att planera och genomföra en ny undersökning om friktion. Som avslutning får de beskriva och förklara vad som händer om friktionen ökar eller minskar när man spelar handboll.

 

Kraftfulla förslag

Bedömningsstödet Kraftfulla förslag består av två uppgifter. I den första ska eleven välja en förnybar energikälla, söka information om den samt presentera den för klassen. Den andra uppgiften handlar om att komma på och utveckla en idé för en mer hållbar energianvändning i hemmet. Elevens uppgift är att presentera sin idé på ett övertygande sätt för klasskamraterna.

Materialet kan med fördel användas som två självständiga uppgifter och kan därför genomföras med en tids mellanrum alternativt i olika årskurser. 

 

Frisläppta nationella prov

Här finns också tre tidigare nationella prov i fysik för årskurs 6. Sekretesstiden för dessa har gått ut. Proven är därmed åtkomliga för alla och kräver ingen inloggning i portalen.

I det frisläppta provet från 2012/2013 finns en hänvisning till en film från UR. Filmen går på grund av rättighetsskäl inte att se längre.