Fysik

I fysik finns stöd för bedömning i form av flera uppgifter i materialet Dino samt bedömningsstöden Kraftfulla förslag och Friktion. Det finns även ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov i årskurs 6. 

 

Prov och material med flera uppgifter

Som stöd för bedömning och betygssättning finns dels ett bedömningsstöd som består av ett något modifierat tidigare nationellt prov i årskurs 6, dels bedömningsstöden El och magnetismKraft och rörelse samt Ljud. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få åtkomst krävs inloggning i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet fysik. 

Obs! Till det frisläppta provet från 2012/2013 kan eleverna se en film från UR. Filmen går på grund av rättighetsskäl inte att se efter den 31 december 2017. 

 

Enskilda uppgifter - Dino

Dino är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter. Materialet är inte lösenordsskyddat.

 

Friktion - ett bedömningsstöd

Bedömningsstödet Friktion börjar med en gruppdiskussion om hur friktion kan vara till nytta i olika fritidsaktiviteter. I första uppgiften får eleverna uppleva friktion genom att dra handen över olika ytor. De får sedan göra en undersökning där de jämför friktionen hos olika underlag. Sedan följer några uppgifter där eleverna får fundera över och beskriva friktion i olika situationer. I sista undersökningen får eleverna visa att de kan använda sina kunskaper för att planera och genomföra en ny undersökning om friktion. Som avslutning får de beskriva och förklara vad som händer om friktionen ökar eller minskar när man spelar handboll.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få tillgång till bedömningsstödet krävs inloggning i portalen.

 

Kraftfulla förslag - ett bedömningsstöd

Bedömningsstödet Kraftfulla förslag består av två uppgifter. I den första ska eleven välja en förnybar energikälla, söka information om den samt presentera den för klassen. Den andra uppgiften handlar om att komma på och utveckla en idé för en mer hållbar energianvändning i hemmet. Elevens uppgift är att presentera sin idé på ett övertygande sätt för klasskamraterna. Materialet kan med fördel användas som två självständiga uppgifter och kan därför genomföras med en tids mellanrum alternativt i olika årskurser. 

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få tillgång till bedömningsstödet krävs inloggning i portalen.