Concept cartoons

Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen.

För att få tillgång till programmet Concept Cartoons krävs inloggning till bedömningsportalen. Materialet erbjuds till lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena årskurs 1-9. 

Kräver inloggning

Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Materialet är därför lösenordsskyddat.

Det är rektorn som förser lärare med inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. Lärarna kan sedan logga in och ta del av materialet här i bedömningsportalen.