Geografi

Som stöd för bedömning och betygssättning i geografi finns ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov. På Skolverkets webbplats finns även ett kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi. 

Prov och material med flera uppgifter

Under fliken Prov och material med flera uppgifter finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov i ämnet geografi, dels bedömningsstöden En global värld samt Människa och natur i samspel

För att du ska få åtkomst till materialet krävs det att du har loggat in i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet geografi. 

Kommentarmaterial till kunskapskraven

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven i geografi är konstruerade. Materialet ger även förslag på vilka bedömningsaspekter lärare kan använda för att bedöma kvaliteten i elevernas resonemang, sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi