Geografi

Som stöd för bedömning och betygssättning i geografi finns ett tidigare nationellt prov samt två andra prov med titlarna En global värld samt Människa och natur i samspel.. På Skolverkets webbplats finns även ett kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi. 

Bedömningsstöd i form av prov

Under fliken Prov och material med flera uppgifter finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov i ämnet geografi, dels materialen En global värld samt Människa och natur i samspel

För att du ska få åtkomst till materialet krävs det att du har loggat in i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet geografi.