Geografi

I dagsläget finns inget bedömningsstöd i ämnet geografi för årskurs 7-9.

På Skolverkets webbplats finns kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven i geografi är konstruerade. Materialet ger även förslag på vilka bedömningsaspekter lärare kan använda för att bedöma kvaliteten i elevernas resonemang, sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi