Hem- och konsumentkunskap

I ämnet hem- och konsumentkunskap finns ett bedömningsstöd i form av två prov med tillhörande stöd för bedömning. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning, men också för att stödja elevens lärande.

I bedömningsstödet ingår två provmaterial, Den hållbara lunchen och En hållbar tacokväll. På olika sätt prövar de elevernas kunskaper och förmågor att välja och motivera sina val, genomföra dem samt resonera om konsekvenser av val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Till respektive provmaterial finns häften med lärarinformation och bedömningsmaterial. 

Prov och material med flera uppgifter

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. 

Film till ett av proven

Till provet Den hållbara lunchen finns även en film som du får åtkomst till om du har loggat in i bedömningsportalen.