ALLA PUBLICERADE UPPGIFTER
Uppgiftens namn Publicerat
Spår av svensk historia i ett politiskt tal 2014-10-21
Spår av Gustav Vasa och Vasatiden 2014-10-21
Olika typer av spår i svensk historia 2014-10-21
Olaus Magnus historia om de nordiska folken, 1555 2014-10-21
Källor från 1800-talets liv 2014-10-21
Historiska framställningar av Karl XII 2014-10-21
Framställningar av historien 2014-10-21
Ett nytt historiskt namn! 2014-10-21
En skoljournal från en skola på 1800-talet 2014-10-21
Död- och begravningsbok 1745 2014-10-21
400 år av kungamakt i Sverige 2014-10-21