Historia

Som stöd för bedömning och betygssättning i historia finns dels olika elevuppgifter, dels ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov. 

Enskilda uppgifter

Under fliken Enskilda uppgifter hittar du olika elevuppgifter. Till varje uppgift finns en lärarinformation där det tydligt framgår vilken del av kunskapskraven som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska utgå ifrån vid bedömningen. Till vissa uppgifter ingår olika typer av källmaterial.

Prov och material med flera uppgifter

Under fliken Prov och material med flera uppgifter finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov i historia, dels bedömningsstöden 1600-talet, Levnadsvillkor och Medeltiden.

För att du ska få åtkomst till materialet krävs det att du har loggat in i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet historia.