Historia

Som stöd för bedömning i historia finns flera enskilda uppgifter och två bedömningsstöd.

Under fliken Prov och material med flera uppgifter finns ett äldre frisläppt nationellt prov i geografi.

 

Enskilda uppgifter och bedömningsstöd

Till varje uppgift finns en lärarinformation där det tydligt framgår vilken del av kunskapskravet som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska titta på vid bedömningen. Till ett flertal uppgifter ingår olika typer av källmaterial samt exempel på hur historia kan användas.

Syftet med alla materialen är att främja en likvärdig bedömning och i förlängningen en likvärdig betygssättning. Materialen kan också ha en viktig formativ funktion, eftersom de kan underlätta och förtydliga återkopplingen till eleverna.