Bedömningsstöd i idrott och hälsa

Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Bedömningsstödet består av skriftligt och filmat material och exemplifierar såväl samtal mellan lärare som samtal med elever. Det utgör ett diskussionsunderlag och ersätter inte kunskapskraven i kursplanen.

Ladda ner det skriftliga materialet

Se filmen