Idrott och hälsa

I idrott och hälsa finns ett bedömningsstöd riktat till lärare som undervisar i årskurs 7-9.

Materialet består av en textbaserad del och en film. Huvudsyftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Det kan också fungera som ett stöd i arbetet med att utveckla elevers lärande. Den skriftliga delen av materialet hittar du under fliken Prov och material med flera uppgifer