Kemi

I årskurs 1-3 i ämnet kemi finns stöd för bedömning i form av materialet Kräm och uppgifter i materialet Dino.

 

Kräm

I materialet Kräm prövar du elevernas förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Uppgiften utgår ifrån en given instruktion för hur man blandar kräm baserat på pulver och vatten. Som avslutning ska de planera en egen undersökning där de ska ändra någon variabel för att se vad som händer.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. Materialet finns endast tillgängligt för dig som är inloggad i bedömningsportalen och har fått behörighet till ämnet kemi av din rektor. 

 

Dino

Dino är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar.

Du hittar en uppgift som är kopplad till ämnet kemi under fliken Enskilda uppgifter. Materialet är inte lösenordsskyddat. Flera uppgifter finns under ämnena biologi och fysik.