Kemi

I kemi finns stöd för bedömning i form av flera uppgifter i materialet Dino samt bedömningsstödet Kraftfulla förslag. Det finns även ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov i årskurs 6. 

 

Prov och material med flera uppgifter

Som stöd för bedömning och betygssättning finns dels ett bedömningsstöd som består av ett något modifierat tidigare nationellt prov i årskurs 6, dels bedömningsstöden Blandningar och lösningar, Faser och fasövergångar samt Flingor

Du hittar provet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få åtkomst till materialet krävs det att du har loggat in i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet kemi. 

 

Kraftfulla förslag - två uppgifter

Bedömningsstödet Kraftfulla förslag består av två uppgifter. I den första ska eleven välja en förnybar energikälla, söka information om den samt presentera den för klassen. Den andra uppgiften handlar om att komma på och utveckla en idé för en mer hållbar energianvändning i hemmet. Elevens uppgift är att presentera sin idé på ett övertygande sätt för klasskamraterna. Materialet kan med fördel användas som två självständiga uppgifter och kan därför genomföras med en tids mellanrum alternativt i olika årskurser. 

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifterFör att få tillgång till bedömningsstödet krävs inloggning i portalen.

 

Enskilda uppgifter - Dino

Dino är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter. Materialet är inte lösenordsskyddat.