Kemi

I kemi finns stöd för bedömning i form av enskilda uppgifter, prov och material med flera uppgifter. 

 

Enskilda uppgifter

DiNo är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1–6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Materialet är inte lösenordsskyddat.

 

Prov och material med flera uppgifter

Bedömningsstöd

Som stöd för bedömning finns Blandningar och lösningarFaser och fasövergångarFlingor samt Kraftfulla förslag. Mer information finns att läsa i lärarinformationen för var och ett av bedömningsstöden.

En del material ska endast vara åtkomliga för dig som lärare. Du behöver därför logga in i bedömningsportalen och ha behörighet till det aktuella ämnet. 

Mer om hur du får tillgång till sekretsskyddat material i bedömningsprtalen (skolverket.se)

 

Kraftfulla förslag

Bedömningsstödet Kraftfulla förslag består av två uppgifter. I den första ska eleven välja en förnybar energikälla, söka information om den samt presentera den för klassen. Den andra uppgiften handlar om att komma på och utveckla en idé för en mer hållbar energianvändning i hemmet. Elevens uppgift är att presentera sin idé på ett övertygande sätt för klasskamraterna. Materialet kan med fördel användas som två självständiga uppgifter och kan därför genomföras med en tids mellanrum alternativt i olika årskurser.

 

Frisläppta nationella prov

Här finns också tre tidigare nationella prov i kemi för årskurs 6. Sekretesstiden för dessa har gått ut. Proven är därmed åtkomliga för alla och kräver ingen inloggning i portalen.