Kemi

I årskurs 7-9 finns stöd för bedömning i form av bedömningsstödet Klimatförändringar.

 

Klimatförändringar

I det här materialet får eleverna med hjälp av forskningsresultat och egna modellförsök tolka undersökningar och tillämpa kunskap för att underbygga en åsikt om klimatförändring och energianvändning. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. Det krävs att du har loggat in i bedömningsportalen för att få tillgång till materialet. 

Inspiration

Hur påverkas vi av att temperaturen på jorden stiger? Vi får höra hur växthuseffekten fungerar och om konsekvenserna av en ökad mängd växthusgaser i atmosfären i den här filmen om klimat från UR