Kemi

I kemi, årskurs 7-9 finns flera bedömningsstöd. Nedan beskrivs kortfattat respektive material och var du hittar dem.

 

Klimatförändringar

I det här materialet får eleverna med hjälp av forskningsresultat och egna modellförsök tolka undersökningar och tillämpa kunskap för att underbygga en åsikt om klimatförändring och energianvändning. 

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. Det krävs att du har loggat in i bedömningsportalen för att få tillgång till materialet.