Matematik

I ämnet matematik finns ett bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1-3. Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Här hittar du även bedömnings- och inspirationsmaterialet Concept cartoons. 

Bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1-3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

Obligatoriskt i årskurs 1

Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Det är Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning som är avsett att användas.

Bedömningsstöd i grundsärskolan publiceras i slutet av höstterminen 2016. Att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundsärskolan blir obligatoriskt från den 1 januari 2017.

Specialskolan

Bedömningsstödet i taluppfattning innehåller även delar som riktar sig till specialskolan. Från den 1 september 2016 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i specialskolan. 

Synanpassning

Beställning av bedömningsstöd till elev med synskada görs via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin tfn: 08-527 335 51 eller tommy.mobrin@skolverket.se för att rekvirera beställningsblanketten.

Ljudfiler

I materialet finns ljudfiler som stöd för lärares bedömning. För att få tillgång till ljudfilerna krävs inloggning. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Film om bedömningsstödet

Se film om bedömningsstöden i årskurs 1-3