Matematik

I ämnet matematik finns ett nationellt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1–3. Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

 

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1–3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

Obligatoriskt i årskurs 1

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda nationellt bedömningsstöd i matematik i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Synanpassning

Du kan beställa bedömningsstöd för elev med blindhet via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin tfn: 08-527 335 51 eller tommy.mobrin@skolverket.se för att få beställningsblanketten.

Ljudfiler

I materialet finns ljudfiler som stöd för lärares bedömning. För att få tillgång till ljudfilerna krävs inloggning. 

Så får du tillgång till lösenordskyddat material i bedömningsportalen

Film om bedömningsstödet

Se film om bedömningsstöden i årskurs 1–3