Musik

Som stöd för bedömning i musik för årskurs 6 finns ett material med syfte att stödja musiklärare i arbetet med att analysera och konkretisera kunskapskraven för att göra säkrare bedömningar av elevers prestationer i musik.

Med stöd av materialet får du som lärare möjlighet att förstå och relatera delar av kunskapskravet till elevers sjungande, resonerande och uttryck om musikaliska upplevelser. 

 

Åtkomst till det skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till bedömningsportalen.

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen