Religionskunskap

Som stöd för bedömning i religionskunskap finns två provuppgifter.

 

Moraliska dilemman och Vad är en "god" människa?

Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 

De innehåller fyra delar: lärarinformation, provuppgifter, bedömda autentiska elevsvar med tillhörande kommentarer och bedömningsmallar i form av ett bedömningsprotokoll och en matris, vilka man som lärare kan använda i sin egen bedömning.