Samhällskunskap

Som stöd för bedömning och betygssättning i samhällskunskap finns fyra bedömningsstöd. 

Prov och material med flera uppgifter

Under fliken Prov och material med flera uppgifter hittar du dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov, dels bedömningsstöden Demokrati och politikEkonomi och Lag och rätt

För att du ska få åtkomst till materialet krävs det att du har loggat in i portalen samt att din rektor gett dig behörighet i ämnet samhällskunskap.