Slöjd

I ämnet slöjd finns bedömningsstöd i årskurs 6 och 9. Du hittar båda materialen genom att gå vidare till årskurs 4-6 respektive 7-9 i menyn. Det finns också ett material för dig som vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning. 

Kompetensutveckling i slöjd

Som en förlängning av det tidigare utgivna bedömningsstödet i slöjd finns även ett kompetensutvecklingsmaterial för dig som vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning. 

Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.

Du hittar kompetensutvecklingsmaterialet under fliken Enskilda uppgifter