Slöjd

I ämnet slöjd finns bedömningsstöd i årskurs 6 och 9. Du hittar båda materialen under fliken Enskilda uppgifter.

Tillsammans kan bedömningsstöden användas när terminsbetyg ska sättas. Du som lärare avgör varje termin från och med höstterminen i årskurs 7 vilken kunskapsnivå och progression som är rimlig för eleven i relation till de olika betygsstegen. I matriserna kan du också skriva egna exempel direkt i pdf:en.

Kompetensutveckling i slöjd

Som en förlängning av det tidigare utgivna bedömningsstödet i slöjd finns även ett kompetensutvecklingsmaterial för dig som vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning. 

Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.

Även kompetensutvecklingsmaterialet hittar du under fliken Enskilda uppgifter