Svenska och svenska som andraspråk

I ämnena svenska och svenska som andraspråk finns ett nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1–3. Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

 

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1–3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

Obligatoriskt i årskurs 1

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan

Synanpassning

Du kan beställa bedömningsstöd för elev med blindhet via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin tfn: 08-527 335 51 eller tommy.mobrin@skolverket.se för att få beställningsblanketten.

Elevuppläsningar

I materialet finns elevuppläsningar som stöd för lärares bedömning. För att få tillgång till dessa krävs inloggning. 

Så får du tillgång till lösenordskyddat material i bedömningsportalen

Film om bedömningsstödet

Se film om bedömningsstöden i årskurs 1–3