Svenska och svenska som andraspråk

I ämnet svenska och svenska som andraspråk finns ett bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1-3. Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

Obligatoriskt i årskurs 1

Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som är avsett att användas.

Från den 1 juli 2016 gäller också ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan.

Bedömningsstöd i grundsärskolan publiceras i slutet av höstterminen 2016. Att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundsärskolan blir obligatoriskt från den 1 januari 2017.

Specialskolan

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling innehåller även delar som riktar sig till specialskolan. Från den 1 september 2016 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i specialskolan.  

Från den 1 september 2016 börjar också ett nytt kunskapskrav i läsförståelse att gälla i specialskolan. 

Synanpassning

Beställning av bedömningsstöd till elev med synskada görs via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin tfn: 08-527 335 51 eller tommy.mobrin@skolverket.se för att rekvirera beställningsblanketten.

Elevuppläsningar

I materialet finns elevuppläsningar som stöd för lärares bedömning. För att få tillgång till dessa krävs inloggning. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Film om bedömningsstödet

Se film om bedömningstöden i årskurs 1-3