Svenska och svenska som andraspråk

Här finns prov som används i stället för det ordinarie nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6 vårterminen 2021. Provet består av delproven B1 och B2, läsförståelse och delproven C1 och C2, skriftlig framställning samt tillhörande lärarinformation och bedömningsanvisningar.

Flera material har tagits fram som stöd för lärares bedömning i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan.

Läs mer om bedömningsstöden i svenska/ svenska som andraspråk