Teknik

I ämnet teknik, i årskurs 4-6, finns två bedömningsstöd. 

 

Teknik i vardagen

I materialet Teknik i vardagen får eleverna fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur dessa har utvecklats över tid och utifrån olika behov. Eleverna får även värdera konsekvenser av teknikval för individ, samhälle och miljö samt reflektera över driv­krafter bakom teknikutveckling. Materialet innehåller en bedömningsguide för diskussion av hur du som lärare ser på kvalitet och en kompetensprofil för sammanställning av elevernas resultat.

Materialet är lösenordsskyddat. För att få tillgång till materialet krävs även att din rektor gett dig behörighet till ämnet teknik. 

 

Slagverksinstrument

Eleverna får använda och utveckla sina kunskaper om teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersöka förutsättningar, föreslå lösningar, pröva metoder för att konstruera och konstruera samt testa och förbättra ett slagverksinstrument. Eleven får också fundera kring material och verktyg samt hur konstruktionen ska tillverkas och sammanfogas för att bli hållfast.

Materialet innehåller en bedömningsguide för diskussion av hur du som lärare ser på kvalitet och en kompetensprofil för sammanställning av elevernas resultat.

Materialet är lösenordsskyddat. För att få tillgång till materialet krävs även att din rektor gett dig behörighet till ämnet teknik.