Matematik i grundsärskolan

Som stöd för bedömning i matematik finns bedömningsstödet Gilla Matematik i årskurs 1-6.

Gilla Matematik

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 grundsärskolan. 

Syftet med Gilla matematik är att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och
utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6. Med hjälp av bedömningsstödet kan du som lärare se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans.

I årskurs 1 är det obligatoriskt att använda bedömningsstödets del ”Taluppfattning och tals användning –
muntliga uppgifter”.

Du hittar bedömningsstödet under fliken Prov och material med flera uppgifter