Matematik i grundsärskolan

I årskurs 7–9 finns Gilla matematik 7–9 som är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i matematik på högstadiet

Gilla Matematik 7–9 bygger vidare på Gilla Matematik 1–6 och hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet ger konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper. Materialet synliggör även progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Information om inloggning till rektorn

Det krävs att du har loggat in och har behörighet i ämnet för att få åtkomst till materialet. Rektorn tilldelar ämnet matematik i grundskolan och får sedan valet att tilldela grundsärskolans material.

Läs mer om hur du får inloggning till bedömningsportalen