Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

I årskurs 7–9 finns Gilla läsa skriva 7–9 som är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet

Gilla läsa skriva 7–9 bygger vidare på Gilla läsa skriva 1–6 och hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet ger konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper. Materialet synliggör även progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Det krävs att du har loggat in och har behörighet i ämnet för att få åtkomst till materialet. 

Läs mer om hur du får inloggning till bedömningsportalen