Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

I årskurs 9 finns i dagsläget inget specifikt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan. I årskurs 1–6 finns däremot bedömningsstödet Gilla Läsa Skriva.

Gilla Läsa Skriva beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma. I bedömningsstödet ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer.