Teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolan

I ämnet teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolans årskurs 10 finns ett bedömningsstöd. I bedömningsstödet finns åtta uppgifter, du väljer själv vilka uppgifter som är lämpliga för eleverna. 

Varje uppgift prövar de delar av kunskapskraven som bedömningsstödet omfattar. Läs först igenom lärarinformationen och titta på de inspelade elevsamtalen. Då får du en god bild av bedömningsstödets upplägg innan du använder det.

Tillgång till materialet kräver inloggning

För att få tillgång till materialet krävs inloggning. Du hittar sedan materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. De olika delarna av materialet är sorterat i zip-filer. När du laddar ner en zip-fil behöver du spara den lokalt på datorn för att sedan högerklicka och packa upp mappen. I mappen ligger sedan allt material som ingår i uppgiften eller bedömningsexemplet.