Biologi

I biologi finns stöd för bedömning i form av tre olika frivilliga kursprov i biologi 1. De frivilliga kursproven består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (80 min).

Läraren kan själv välja när provet ska användas.

Ett nytt frivilligt kursprov i biologi 1 publicerades den 3 mars 2015.  

 

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till det skyddade materialet.

Länk till provkonstruktörens webbplats