Biologi

I biologi finns betygsstödjande bedömningsstöd för Biologi 1 i form av prov som är frivilliga för läraren att använda.

Läs mer om bedömningsstöden i biologi på konstruktörens webbplats (www.umu.se)

 

Logga in för att ta del av sekretesskyddade prov

Du behöver logga in och ha behörighet till ämnet i Bedömningsportalen för att ta del av lösenordsskyddat material. Läs mer på skolverket.se och prata med din rektor om du saknas inloggningsuppgifter. 

Bedömningsportalen - så får du tillgång till lösenordskyddat material (skolverket.se)