Biologi 1

I Biologi 1 finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda.

Bedömningsstöden består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (80 min + 10 min uppstart). Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

Åtkomst till det frivilliga kursprovet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till det skyddade materialet.