Engelska

Här hittar du bedömningsstöd för kurserna Engelska 5, 6 och 7

En del av materialet är lösenordsskyddat. Det är rektor som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen

Bedömningsstöd vårterminen 2021

I Engelska 5 och 6 finns prov framtagna för att användas under vårterminen 2021 då de nationella proven som skulle ha använts utgår. Proven syftar till att stödja läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Proven är frivilliga att använda fram till den 30 juni 2021.