Engelska 5

För kursen Engelska 5 finns ett självbedömningsmaterial samt bedömningsstödet Digital läsning i engelska.

 

 

Självbedömningsmaterial i Engelska 5

Under fliken Enskilda uppgifter hittar du tre elevuppgifter. Uppgifterna är öppna för alla och får användas fritt. 

  • English Usage Checklist syftar till att hjälpa de studerande att bli medvetna om hur mycket engelska de använder i vardagslivet.

  • Student Background Questionnaire kan ligga till grund för planering av kursen engelska 5.

  • Self-Assessment Questionnaire kan ge tillfälle till reflektion kring den egna språkliga färdigheten i relation till ämnesplanen.

Digital läsning i engelska

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd.