Engelska 6

Det finns ett bedömningsstöd för kursen engelska 6.

Digital läsning i engelska är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd.