Fysik 2

Som stöd för bedömning och betygssättning finns frivilliga prov i Fysik 2. 

Provet består av en teoretisk del (ca 240 minuter) och en laborativ del (ca 70-80 minuter). Det senaste provet publicerades under våren 2016. 
 

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.