Fysik 2

I Fysik 2 finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda.

 

Ett nytt prov i Fysik 2 publiceras våren 2020. Delprov B finns tillgängligt från den 8 april och delprov A från den 28 april. 

 

Bedömningsstöden består av en teoretisk del (ca 240 minuter) och en laborativ del (ca 70–80 minuter). Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

 

 

Läs mer om bedömningsstöden i fysik på konstruktörens webbplats (www.edusci.umu.se)

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.