Historia

Som stöd för bedömning i historia 1a1 och 1b finns ett bedömningsstöd till den del av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial. Det finns också sedan den 15 april 2015 frivilliga kursprov i båda kurserna. 

 

Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b

Den uppgift som ligger till grund för bedömningsstödet har en tydlig koppling till ämnets syfte, det centrala innehållet i de aktuella kurserna i ämnesplanen och kunskapskraven i dessa kurser. Uppgiften kan också användas som modell för liknande uppgifter, med annat källmaterial och andra historiska processer och sammanhang i fokus.

 

Frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b

Från vårterminen 2015 finns det frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b som stöd för lärarens bedömning och betygssättning. 15 april 2017 publiceras ett nytt kursprov i båda kurserna. 

Syftet med proven är att pröva elevernas kunskaper mot de mål som anges i ämnesplanen och de kunskapskrav som finns för respektive kurs.

Provet i historia 1a1 är ett sammanhållet skriftligt prov. I historia 1b består provet av två skriftliga delprov där resultaten på de båda delproven vägs samman till ett provbetyg. Provet i historia 1a1 är tar 80 minuter att genomföra. Provtiden för provet i historia 1b är 100 minuter för delprov 1 och 80 minuter för delprov 2.