Historia 1b

Som stöd för bedömning i kursen historia 1b finns kursprov och ett bedömningsstöd. Den 24 april 2018 publicerades ett nytt kursprov i Historia 1b. 

 

Kursprov i historia 1b

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få tillgång till materialet krävs att du har loggat in och att din rektor gett dig behörighet i kurserna. 

 

Frisläppt kursprov från 2015

Där hittar du även delar av det kursprov som publicerades våren 2015. Av sekretesskäl har samtliga uppgifter inte publicerats öppet och av den anledningen ingår inte heller någon sammanvägningsmodell till ett provbetyg i materialet. Uppgifterna kan användas som exempel på hur uppgifter i kursprov är konstruerade och hur de olika delarna av kunskapskraven bedöms. På så sätt kan lärare bekanta sig med materialet och även låta eleverna möta den typ av uppgifter som finns med i kursproven.

 

Bedömningsstöd

Som stöd för bedömning i historia 1a1 och 1b finns ett bedömningsstöd som består av en uppgift med tillhörande källmaterial och bedömningsanvisningar. Materialet ger stöd för bedömning av elevens prestationer i relation till den del av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial.

Du hittar bedömningsstödet under fliken Enskilda uppgifter