Kemi

I kemi finns stöd för bedömning i form av frivilliga prov. I Kemi 1 finns även ett demoprov som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

De frivilliga proven består av ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Lärare kan själva välja om och när provet ska användas.

Läs mer om bedömningsstöden i kemi på konstruktörens webbplats (www.umu.se)

 

Logga in för att ta del av sekretesskyddade prov

Du behöver logga in och ha behörighet till ämnet i Bedömningsportalen för att ta del av lösenordsskyddat material. Läs mer på skolverket.se och prata med din rektor om du saknas inloggningsuppgifter. 

Bedömningsportalen - så får du tillgång till lösenordskyddat material (skolverket.se)