Kemi 1 och 2

I Kemi 1 och 2 finns stöd för bedömning i form av frivilliga prov. Det finns även ett demoprov i Kemi 1 som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

De frivilliga proven består av ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Lärare kan själva välja om och när provet ska användas.

Observera att provet i Kemi 2 är tillfälligt publicerat under den här fliken på grund av tekniska problem. Provet kommer att flytta in under en egen flik inom kort. 

Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd.

Läs mer på konstruktörens webbplats