Kemi

I kemi finns stöd för bedömning i form av frivilliga prov i Kemi 1. Det finns även ett demoprov i Kemi 1 som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

Den 9 april 2018 publicerar vi för första gången ett frivilligt prov i Kemi 2. Det kommer därför inte att publiceras något nytt prov i Kemi 1 under 2018. 

Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd.

Läs mer på konstruktörens webbplats