Kemi

I kemi finns bedömningsstöd i form av fem olika frivilliga kursprov i kemi 1. Det finns även ett demoprov i kemi 1. De frivilliga kursproven består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Lärare kan själva välja när provet ska användas.

Ett nytt frivilligt kursprov i kemi 1 publiceras den 10 april 2017. 

Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd.

 

Läs mer på konstruktörens webbplats