Kemi 1

I Kemi 1 finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda. Det finns även ett demoprov som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

Ett nytt prov i Kemi 1 publicerades den 8 april 2020.

Bedömningsstöden består av ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

Läs mer om bedömningsstöden på konstruktörens webbplats (www.edusci.umu.se)