Kemi 2

I Kemi 2 finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda.

Bedömningsstöden består av ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

Läs mer om bedömningsstöden på konstruktörens webbplats (www.edusci.umu.se)