Matematik 1c

 

Muntligt bedömningsstöd för matematik 1c

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 1c enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter