Matematik 3b

Som stöd för bedömning i kursen matematik 3b finns två betygsstödjande bedömningsstöd. Det finns också ett muntligt bedömningsstöd.

 

Betygsstödjande bedömninggstöd

Bedömningsstöden är utformade på samma sätt som de nationella proven, men är frivilliga för läraren att använda sig av. De syftar till att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Bedömningsstödens uppgifter är under sekretess och dessa ska därför hanteras på sådant sätt att deras innehåll inte röjs. Detta innebär att de inte kan genomföras på distans, utan enbart ska användas i de undantagsfall då man väljer att ta in mindre elevgrupper till skolan.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

 

Muntligt bedömninggstöd

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 3b enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd, som består av en instruktion till läraren och olika elevmaterial att välja mellan. 

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.