Franska

Bedömningsstöd i franska erbjuds för kurserna franska 2, 3 och 4 inom gymnasial utbildning. 

  • Prov för franska 2, 3 och 4 finns under fliken Prov och material med flera uppgifter och är lösenordsskyddat.
  • Exempelmaterial för franska 2, 3 och 4 finns under fliken Enskilda uppgifter på respektive nivå. Det här materialet är inte lösenordsskyddat och kan användas fritt av lärare såväl som elever. 
  • Formativt material, från nybörjarnivå till franska 2, finns under fliken Prov och material med flera uppgifter. Delar av materialet är lösenordsskyddat.

Åtkomst till de skyddade materialen kräver lösenord som du som lärare får av din rektor.